O nás

ATLID s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 najmä v oblasti tvorby a prípravy projektov, externého manažmentu, implementácie a monitoringu projektov podporených z rôznych domácich, no predovšetkým zahraničných finančných zdrojov (Štrukturálne fondy EÚ, finančné mechanizmy štátov, domáce štátne dotácie a grantové programy ústredných orgánov štátnej správy).

Cieľom spoločnosti je odborne pomôcť klientom pri príprave projektov zo zahraničných i domácich zdrojov a následnom zabezpečovaní implementácie a monitoringu úspešne podporených projektov, čo je veľmi dôležitou fázou použitia finančných prostriedkov najmä zo zahraničných zdrojov.

ATLID s.r.o. je zároveň spoločnosťou, ktorá organizuje školiace a vzdelávacie aktivity (semináre, školenia, konferencie) zo všetkých oblastí spoločenského života Spolupracuje s poprednými odborníkmi zo všetkých oblastí.

Naša spoločnosť je dynamickou spoločnosťou so širokým záberom v oblasti manažmentu a vzdelávania pre klientov z celého územia Slovenskej republiky. Naše služby využívajú subjekty a klienti zo štátneho, súkromného/podnikateľského, ako aj mimovládneho sektoru.

Pri svojej práci spoločnosť využíva bohaté skúsenosti svojich zamestnancov, ako aj skúsenosti externých poradcov pôsobiacich na rôznych pozíciách vo všetkých oblastiach. Spoločnosť volí vždy také riešenie, ktoré je optimálne ako z hľadiska ekonomického, tak aj technického, pričom výsledky projektov musia zostať udržateľné.

Poskytujeme tieto služby:

  • poradenské, konzultačné, právne a sprostredkovateľské služby;

  • kompletná príprava projektov podporených z domácich zdrojov (granty a dotačné systémy ústredných orgánov štátnej správy SR), no predovšetkým zo zahraničných finančných zdrojov (Štrukturálne fondy EÚ, finančné mechanizmy štátov, atď.);

  • vzdelávacie a školiace aktivity zo všetkých oblastí spoločenského života;

  • kompletná implementácia a monitoring projektov podporených z domácich zdrojov (granty a dotačné systémy ústredných orgánov štátnej správy SR), no predovšetkým zo zahraničných finančných zdrojov (Štrukturálne fondy EÚ, finančné mechanizmy štátov, atď.);

  • posudzovanie kvality, efektívnosti, využiteľnosti a udržateľnosti projektov;

  • príprava a spracovávanie rôznorodých analýz, posudkov a štúdií uskutočniteľnosti (nielen k projektom);

  • služby spojené s napĺňaním programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, miest a mikroregiónov.